Om Oss 

CVS AS er et norsk firma med lang erfaring innenfor kommersielt internasjonalt prosjektarbeid, med prosjekter i bla Egypt, Kina og India siden 1992. De siste årene har CVS gradvis endret fokus bort fra ren kommersiell virksomhet, mot mer bærekraftige utviklingsstrategi,  People, Planet & Profit

Gjennom vårt prosjektet i Rwanda (startet 2013), og etter hvert andre deler av Afrika, er målet å bringe miljøvennlig strøm til husholdninger eller områder som ikke er tilknyttet el-nettet. Dette er i tråd med norsk utviklingspolitikk og FN´s tusenårsmål, der økt tilgang til miljøvennlige energikilder står sentralt, sammen med støtte til tiltak som kan bringe mennesker ut av varig fattigdom.

Våren 2013 startet vi. og kartla behov og betalingsevne hos innbyggerne i og rundt hovedstaden Kigali i Rwanda. I tillegg ble det installert testanlegg både i offentlige bygninger og private hjem med forskjellige solcelle løsninger. Basert på erfaringene med disse testanleggene er vi nå klar til videre satsning.

Siden vi allerede har etablert gode kontakter i området rundt Kigali var det naturlig å begynne der. Videre ekspansjon vil skje ut fra dette området, både til andre distrikt og provinser i Rwanda og etter hvert til andre land.

Vi er nå klar til videre satsning for å gi flest mulig tilgang til ren miljøvennlig solenergi. Til det trenger vi ekstern kapial. Med en forretningsmodell basert på rask innledende vekst og salg på avbetaling, vil inntektene komme opp til tre år etter utgiftene. Dette gir et likviditestsbehov som må fylles. Når et stabilt leveransenivå er nådd, vil leieinntekter fra installerte enheter finansiere en moderat organisk vekst.

Den innledende veksttakten er direkte avhengig av tilgjengelige midler. Selskapet vil nå en årlig leveransetakt på om lag 150 solcelleanlegg per 1 million i ekstern finansiering.

For informasjon om investeringsmuligheter, og eventuelle spørsmål. kontakt oss på +47 916 06 292