Fase 1

Invester i Solar Home System

Du bestemmer hvor mye du skal investere fra, kr. 3400,- som et minimum. Du kan investere i hvor mange Solar Home System du vil ha (hver enhet kr. 3 400,-. Du vil motta en fast rente på 5% p.a. 

Fase 2

Investert kapital

Investert kapital akkumuleres på vår prosjekt konto i DnB, hvor de vi bli stående til prosjektet er fullfinansiert. Om prosjektet ikke fullfinansieres kan investor velge om han vil kansellere investeringen, eller være med på et mindre, eventuelt et annet prosjekt.

Fase 3

Prosjektet Fulfinansiert

Når prosjektet er fullfinansiert, kan midlene disponeres av CVS til innkjøp og utplassering av nye solcelleanlegg. Fra prosjektstart vil investor få tilsendt jevnlige fremdiftsrapporter

Fase 4

Fremtiden blir lysere

Vi har valgt å satse på små solcelleanlegg tilpasset den enkelte families behov og betalingsevne. Slike anlegg er tilnærmet vedlikeholdsfrie og kan monteres på noen timer, helt uavhengig av hvor de enkelte familiene bor i forhold til hverandre. Anleggene markedsføres og monteres av lokale agenter med gode kontakter i nærmiljøet.

Fase 5

Tilbakebetaling

Lånet har en løpetid på 3 år fra prosjektstart. Renter beregnes i hele løpetiden og tillegges lånebeløpet ved hvert årsskifte. Lån og akkumulerte renter tilbakebetales i sin helhet etter utløpt låneperiode

Fase 6

Gevinstsikring eller nyinvestering

Etter utløpt låneperiode kan investor velge om han/hun ønsker lånebeløp og renter tilbakeført til egen konto, eller om han ønsker å reinvestere hele eller deler av beløpet i et annet prosjekt

Fase 1

Invester i Solar Home System

Du bestemmer hvor mye du skal investere fra, kr. 3400,- som et minimum. Du kan investere i hvor mange Solar Home System du vil ha (hver enhet kr. 3 400,-. Du vil motta en fast rente på 5% p.a. 

Fase 2

Investert kapital

Investert kapital akkumuleres på vår prosjekt konto i DnB, hvor de vi bli stående til prosjektet er fullfinansiert. Om prosjektet ikke fullfinansieres kan investor velge om han vil kansellere investeringen, eller være med på et mindre, eventuelt et annet prosjekt.

Fase 3

Prosjektet Fulfinansiert

Når prosjektet er fullfinansiert, kan midlene disponeres av CVS til innkjøp og utplassering av nye solcelleanlegg. Fra prosjektstart vil investor få tilsendt jevnlige fremdiftsrapporter

Fase 4

Fremtiden blir lysere

Vi har valgt å satse på små solcelleanlegg tilpasset den enkelte families behov og betalingsevne. Slike anlegg er tilnærmet vedlikeholdsfrie og kan monteres på noen timer, helt uavhengig av hvor de enkelte familiene bor i forhold til hverandre. Anleggene markedsføres og monteres av lokale agenter med gode kontakter i nærmiljøet.

Fase 5

Tilbakebetaling

Lånet har en løpetid på 3 år fra prosjektstart. Renter beregnes i hele løpetiden og tillegges lånebeløpet ved hvert årsskifte. Lån og akkumulerte renter tilbakebetales i sin helhet etter utløpt låneperiode

Fase 6

Gevinstsikring eller nyinvestering

Etter utløpt låneperiode kan investor velge om han/hun ønsker lånebeløp og renter tilbakeført til egen konto, eller om han ønsker å reinvestere hele eller deler av beløpet i et annet prosjekt