Fler og fler private investorer, organisasjoner og bedrifter integrerer nå en ”going- green” agenda i sine investeringer, forretningsplan og virksomhet.

Dette er mer enn en pen fasade, det er også et skifte og ny trend i Norge som nå utvider sitt tidligere ensidige fokus fra ren profitt til et tredoblet verdisyn: People, Planet and Profit. Bedrifters og private investorers fokus på miljøforebyggende tiltak bidrar til en bedre fremtid for neste generasjon

CVS AS satsning på en investeringsmodell for solcellestrøm i Rwanda har nettopp et slikt fokus; Gjennom rimelig og lokaldesignet solcellestrøm med spesiallaget avbetalingsavtaler, vil menesker uten tilgang på elektrisitet utvikles, økonomiske muligheter skapes, utdannings- og helsetilbud styrkes, og kvinner og barns posisjon forsterkes.

Investering i vårt prosjekt gir 17% avkastning og fult tilbakebetalt etter 3 år. I tillegg gir din investering 100% avkastning på fattige menneskers verdighet og mulighet til et bedre liv; stans i miljøskadelig utslipp av parafin; og stopper avskogningen.

Fler og fler private investorer, organisasjoner og bedrifter integrerer nå en ”going- green” agenda i sine investeringer, forretningsplan og virksomhet.

Dette er mer enn en pen fasade, det er også et skifte og ny trend i Norge som nå utvider sitt tidligere ensidige fokus fra ren profitt til et tredoblet verdisyn: People, Planet and Profit. Bedrifters og private investorers fokus på miljøforebyggende tiltak bidrar til en bedre fremtid for neste generasjon

CVS AS satsning på en investeringsmodell for solcellestrøm i Rwanda har nettopp et slikt fokus; Gjennom rimelig og lokaldesignet solcellestrøm med spesiallaget avbetalingsavtaler, vil menesker uten tilgang på elektrisitet utvikles, økonomiske muligheter skapes, utdannings- og helsetilbud styrkes, og kvinner og barns posisjon forsterkes.

Investering i vårt prosjekt gir 17% avkastning og fult tilbakebetalt etter 3 år. I tillegg gir din investering 100% avkastning på fattige menneskers verdighet og mulighet til et bedre liv; stans i miljøskadelig utslipp av parafin; og stopper avskogningen.

Modell

MODELL

Du Investerer

Bli en energiprodusent som investor i et Solar Home System

Vi Distruberer

Sammen gjør vi  solenergi tilgjengelig til de som trenger det mest

Din Fortjeneste

Investeringen har en tidshorisont på 3 år, og en forventet avkastning på 6% p.a.

Grønn Fremtid

 

 

1,2 milliarder mennesker rundt om i verden mangler i dag tilgang til elektrisitet.

Behovet for bærekraftig energi er derfor enormt. Det samme er markedet for gode kostnadseffektive løsninger.

Ved å investere i CVS kan du bidra til en grønn bærekraftig fremtid samtidig som du får  god avkastning på investert kapital

Hvorfor CVS AS

Voksende Marked

Solenergimarkedet har vokst mer enn 50% hvert år siden 2000-tallet. CVS AS har arbeidet i Afrika siden 2013

Innvirkning

Investorer og enkeltpersoner tror ikke det er nok bare å tjene penger lenger, investeringen må bidra til en bedre verden

Sikker Energi

En solstråling har jevn retur fordi sollyset endres svært lite fra år til år

Hvor

Afrika

Afrika er den største verdensdelen etter Asia, med et landareal på 30,3 millioner km²; som er rundt 20,4 % av landmassene på jorda. Afrika strekker seg i alt 8000 km fra nord til sør med ekvator omtrent på midten og med hav på alle kanter bortsett fra ved Suezkanalen i Egypt.

Rwanda

Sterk økonomisk vekst og lite korrupsjon. Ifølge rapporten for 2014 fra Human Rights Watch, så fortsatte landet «sin imponerende framgang med å levere innbyggerne gode, offentlige tjenester Verdensbanken og IMF har ettergitt store deler av landets utenlandslån

Kigali

Kigali er hovedstaden i Rwanda, og med sine 965,398 innbyggere også den største byen. Byen befinner seg i midten av landet, og har vært Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport siden den ble landets hovedstad i 1962.

Risiko

Det er viktig å være inneforstått med at dette kan være en investering som, naturlig
i sin form og virke, alltid har et risikopotensiale. I varierende grad og styrke kan
forhold som eksempelvis valutakursendringer, politisk uro og manglende inbetaling fra kunder m.m. utggjøre en økonomisk risiko. En forventet tilbakebetaling av investert beløp og
avkastning på 6% er derfor forutsatt at alt går etter planen (og at den enkelte investor
er selv ansvarlig I forhold til eventuelle skatteforpliktelser)